11%20Tituln%C3%A1%20str%C3%A1nka.jpg
11 Titulná stránka
12%20Vlo%C5%BEenie%20zna%C4%8Dky.jpg
12 Vloženie značky
13%20V%C3%BDber%20roku%20a%20kateg%C3%B3rie.jpg
13 Výber roku a kategórie
14%20Vygenerovan%C3%BD%20QR%20k%C3%B3d.jpg
14 Vygenerovaný QR kód
21%20Admin%20str%C3%A1nka.jpg
21 Admin stránka
22%20H%C4%BEadanie%20pod%C4%BEa%20zna%C4%8Dky.jpg
22 Hľadanie podľa značky
23%20H%C4%BEadan%C3%A1%20zna%C4%8Dka.jpg
23 Hľadaná značka
24%20N%C3%A1jden%C3%A1%20zna%C4%8Dka.jpg
24 Nájdená značka
31%20LOG%20generovania%20QR.jpg
31 LOG generovania QR
32%20N%C3%A1jden%C3%BD%20z%C3%A1znam.jpg
32 Nájdený záznam
41%20Edit%C3%A1cia%20DB%20vrch%20str%C3%A1nky.jpg
41 Editácia DB vrch stránky
42%20Edit%C3%A1cia%20DB%20spodok%20str%C3%A1nky.jpg
42 Editácia DB spodok stránky
51%20Tituln%C3%A1%20str%C3%A1nka.jpg
51 Titulná stránka
52%20Vlo%C5%BEenie%20zna%C4%8Dky.jpg
52 Vloženie značky
53%20V%C3%BDber%20roku%20a%20kateg%C3%B3rie.jpg
53 Výber roku a kategórie
54%20Vygenerovan%C3%BD%20QR%20k%C3%B3d.jpg
54 Vygenerovaný QR kód
61%20Admin%20str%C3%A1nka.jpg
61 Admin stránka
62%20H%C4%BEadanie%20pod%C4%BEa%20zna%C4%8Dky.jpg
62 Hľadanie podľa značky
63%20H%C4%BEadan%C3%A1%20zna%C4%8Dka.jpg
63 Hľadaná značka
64%20N%C3%A1jden%C3%A1%20zna%C4%8Dka.jpg
64 Nájdená značka
71%20LOG%20generovania%20QR.jpg
71 LOG generovania QR
72%20N%C3%A1jden%C3%BD%20z%C3%A1znam.jpg
72 Nájdený záznam
81%20Edit%C3%A1cia%20DB%20vrch%20str%C3%A1nky.jpg
81 Editácia DB vrch stránky
82%20Edit%C3%A1cia%20DB%20spodok%20str%C3%A1nky.jpg
82 Editácia DB spodok stránky
GalériaOM2ADP © 2021